Zijn vergunningen nodig voor de aanschaf van zonnepanelen?

Vergunning en het aanschaffen van zonnepanelen

5 augustus 2020

Zonnepanelen mag u in veel gevallen vergunningsvrij plaatsen, maar er zijn wel eisen waar uw woning of de panelen aan moeten voldoen. U heeft wel een vergunning nodig als:

 • De panelen niet op een dak worden geplaatst.
  • Behalve als de constructie die zich niet op en dak bevindt, maar bijvoorbeeld in de tuin, niet hoger is dan 5 meter en de constructie voldoet aan het bestemmingsplan van uw woning en de voorwaarden die daarin gesteld zijn.
 • De omvormer niet in het betreffende gebouw worden geplaatst.
  • Behalve als de omvormer een geheel vormt/ge├»ntegreerd is met de panelen.
 • Zonnepanelen op een schuin dak:
   • uitsteken en niet binnen het dakvlak blijven.
   • niet in of direct op het dak geplaatst worden.
   • niet dezelfde hellingshoek hebben als het dakvlak waarop ze gemonteerd worden.
 • Zonnepanelen op een plat dak:
   • niet zo ver van de dakrand verwijderd zijn als de hoogte van de panelen.
 • Als u panelen wilt plaatsen op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Op omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. En bij twijfel kunt u het beste navraag doen bij uw gemeente.

Terug naar nieuws