Voor wie geldt de informatieplicht Energiebesparing?

Wat moet je doen om te voldoen aan de informatieplicht?

8 april 2020

De informatieplicht Energiebesparing geldt voor bedrijven en houdt in dat vanaf een bepaald energieverbruik bedrijven maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 is het verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren.

Het doel van de informatieplicht is dat er bewuster met energie wordt omgegaan. Dat kan natuurlijk met meerdere soorten maatregelen, maar de stelregel is dat de maatregelen zich binnen 5 jaar moeten terugverdienen.

Een handige site met veel informatie is www.WATTjemoetweten.nl

Handige stappen om te voldoen aan deze plicht:

 1. Doe de check.
  Bepaal eerst of uw bedrijf een energiebesparings- en Informatieplicht heeft.
 2. Raadpleeg uw Erkende Maatregelenlijst (EML).
  Voor 19 bedrijfstakken is zo’n lijst opgesteld. Voert u die maatregelen uit dan voldoet u automatisch aan de plicht.
 3. Vraag eHerkenning aan.
  Om in te kunnen loggen op het eLoket van RVO heeft u een eHerkenningsmiddel (niveau 1) nodig.
 4. Rapporteer in het eLoket van RVO.
  U kunt hier de erkende en andere maatregelen rapporteren.

Terug naar nieuws