Verandering btw-regeling, teruggaaf zonnepanelen niet nadelig voor particulier.

Nieuwe regeling KOR

22 mei 2019

Staatssecretaris geeft uitsluitsel over btw: meeste eigenaren zonnepanelen gaan er niet op achteruit door nieuwe regeling

Eigenaren van zonnepanelen gaan er definitief niet op achteruit door de invoering van de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR). Dat blijkt uit een publicatie van staatssecretaris Menno Snel (ministerie van Financiën).

In de nieuwe regeling moeten consumenten die een beroep doen op de nieuwe KOR in ieder van de 4 jaren na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een deel van de in het verleden in aftrek gebrachte btw terugbetalen. Deze terug te betalen btw bedraagt 20 procent per jaar.
Daarbij is er echter een drempel van 500 euro per boekjaar.
Dit betekent dat wanneer de terug te betalen btw per boekjaar lager is dan 500 euro, er geen btw terugbetaald hoeft te worden.

Dus stel dat de btw-teruggave 1.000 euro bedraagt en de zonnepaneeleigenaar een beroep doet op de nieuwe KOR (red. ingaande in het jaar na aanschaf), dan dient ieder van de 4 opvolgende jaren 200 euro btw terugbetaald te worden. Het bedrag van 200 euro is echter lager dan de drempel van 500 euro, zodat er feitelijk geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dit betekent in de praktijk dat wanneer de btw die op de zonnepanelen rust minder dan 2.500 euro bedraagt, er geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dat is het geval bij een investering tot 11.904 euro exclusief btw (red. 14.404 euro inclusief btw).

Kort gezegd kan je dus zeggen dat de herzieningsgrens van 500 euro per boekjaar goed nieuws is voor de zonnepaneeleigenaar.

Terug naar nieuws