Google Reviews: 4,8/5 

  Actief sinds 2012

Gevestigd in Ede
Google Reviews: 4,8/5 

Solarwatt, Solention en Aalberts realiseren flinke kostenbesparing met vast format

Nieuwbouwproject Hoevelaken

Voor een nieuwbouwproject van 73 woningen in Hoevelaken, zocht Hans Zijlmans van Solarwatt, producent van hoogwaardige zonne-energiesystemen de samenwerking op met Aalberts Bouw, ontwikkelaar van de woningen. De derde partij, Solention, installateur van zonnepanelen, sloot zich als partner van Solarwatt hierbij aan. Naast winst in tijd en geld levert deze samenwerking een duurzame relatie op. De bedoeling is namelijk dat de partners onderling volgens een vast format samen projecten realiseren voor ten minste drie jaar.

Het samenwerkingsproject in Hoevelaken is een van de voorbeelden van de bouwprojecten die Aalberts, Solention en Solarwatt samen hebben gerealiseerd. “De komende jaren zullen er meerdere volgen,” geeft Patrick Peet aan, hij is directeur realisatie bij Aalberts in Loosdrecht. De partners hebben onderling met elkaar afgesproken dat zij minstens drie jaar op basis van een vast format met elkaar samenwerken.

Samenwerking loont

Samenwerking tussen een bouwer en een vaste installateur en leverancier van zonnepanelen loont. “Solention en Aalberts werken al twee jaar met een samenwerkingsovereenkomst,” vertelt Peet. Bij ieder project waar Aalberts zonnepanelen toepast, haakt Solention aan. Snelle technologische en marktontwikkelingen op het gebied van installaties voor duurzame-energieopwekking volgt Peet op de voet. “We kiezen bewust voor samenwerkingsverbanden omdat we een goede relatie willen opbouwen met onze bouwpartners. Door voortdurend samen te werken, optimaliseer je het bouwproces en vul je elkaar beter aan, in plaats van bij ieder project opnieuw het wiel uitvinden. Als je elkaar vindt, versterk je elkaar,” zegt Peet.

Goede afspraken

Groot voordeel van een samenwerkingsovereenkomst is dat niet elke keer opnieuw offertes aangevraagd hoeven te worden. “Uiteindelijk levert een duurzame samenwerking meer procesoptimalisatie op dan elke keer met nieuwe bouwpartners het project uit te voeren.” In een vroegtijdig stadium van een project zitten Aalberts en Solention bij elkaar aan tafel om de projecten voor te bereiden. “Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Solention. Deze installateur van zonnepanelen heeft Solarwatt als vaste leverancier van zonnepanelen. Hiervoor is een prijsafspraak vastgesteld, die we elk jaar weer tegen het licht houden. Gezien de actuele marktontwikkelingen moeten we er juist nu voorzorgen dat we de samenwerking beter en stabieler maken, zekere nu de levertijden en prijzen onder druk staan,” geeft Peet toe.

Duurzame relatie

Aalberts confirmeert zich aan de samenwerkingsovereenkomst die Solention met Solarwatt heeft gemaakt. Jos van Gent is directeur van Solention. Hij legt uit waarom zij op een bijzondere manier samenwerken met Solarwatt en bouwbedrijf Aalberts. “Traditioneel wordt er in de bouw veel met onderaannemers gewerkt. Onze samenwerking is gebaseerd op partnerschap voor de lange termijn, dat is geformaliseerd in een contract. Deze samenwerking levert ons alle drie meerwaarde op,” zegt Van Gent. “Voor Solention is een langjarige samenwerking een mooie kans om een duurzame relatie aan te gaan met partners, die tegelijkertijd op vertrouwen is gebaseerd. Daarnaast betekent zo’n samenwerking winst in tijd en geld en kan hierdoor de kwaliteit worden verhoogd. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van technische innovaties in installaties op de voet. Het is evengoed onze core business om te weten wat er speelt in de installatiebranche,” stelt hij vast.

Onnodig kantoorwerk

De drie partijen hebben onderling samenwerkingsafspraken gemaakt waar een contract onder ligt, dat zij de komende jaren met elkaar gaan uitvoeren. Wat zij vooral niet gaan doen, is voor elke klus offertes opvragen. “In de bouw wordt nog steeds veel berekend en gecalculeerd, dat lang niet altijd resulteert in een opdracht. Dat gebeurt nog veel te vaak in de bouw. Soms wordt zelfs vijf of zes keer aan het hetzelfde werk gerekend. Allemaal uren van calculatoren die voortdurend offertes moeten opstellen, die vervolgens beoordeeld moeten worden waarvoor prijsspiegels opgebouwd moeten worden. Onnodig kantoorwerk dus,” zegt Van Gent. “Voor onze samenwerking zijn vaste betrouwbare partners gekozen, we hebben een prijzenpakket samen afgesproken die we van tijd tot tijd actualiseren. Hiermee maken we de voor- en nacalculatie overbodig. Voor Aalberts zit hierin een forse tijdswinst omdat wij als betrouwbare partner het werk uitvoeren.” Van Gent heeft dit concept voorgesteld aan andere bouwpartijen omdat hij er absoluut de voordelen in zag. “Aalberts is tot nu toe de enige die de voordelen ziet en ook ondervindt. Andere bouwbedrijven hechten kennelijk nog steeds veel waarde aan traditionele, vertrouwde modellen waarmee offertes met de ‘beste’ aanbiedingen worden vergeleken,” zegt Van Gent.

Vertrouwen

Solention installeert alle zonnestroominstallaties die Aalberts toepast op de bouwprojecten met de producten van Solarwatt. Solarwatt is een producent van high end zonne-energiesystemen. “Wij zijn trots op onze decennialange ervaring, in 2023 bestaan we 30 jaar, wat tot uiting komt in de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten.

Al onze producten en diensten worden aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. De techniek en productie van glas-glas panelen is ontwikkeld in Duitsland. Dit zijn sterke, duurzame panelen, waarbij twee glasplaten op elkaar zijn geplaatst. Hierdoor zijn de zonnepanelen veiliger en beter beschermd tegen invloeden van buitenaf,” zegt Hans Zijlmans, salesmanager bij Solarwatt. Het samenwerkingsconcept is niet alleen op een vooraf vastgestelde prijsopzet gebaseerd, maar ook op wederzijds vertrouwen. Zoals bij het nieuwbouwproject van 73 nieuwbouwwoningen in Hoevelaken, waarvoor Solention kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen van Solarwatt installeerde. “Omdat je langdurig samenwerkt op basis van vertrouwen, kun je tegen een scherper inkooptarief een hogere kwaliteitsstandaard van zonnepanelen leveren. Dat is een voordeel voor iedere bouwpartij. En, de nieuwe bewoner of eigenaar van de woning wordt enorm geholpen omdat hij een hoogwaardig product op zijn dak krijgt,” aldus Zijlmans.

Scroll naar boven