Salderingsregeling

Wat is salderen?

11 oktober 2016

De teveel opgewekte stroom terug leveren aan het elektriciteitsnet, en hiervoor dezelfde kWh prijs (incl. BTW en belastingen) krijgen als je betaald.
Dus: als je per jaar 3000 kWh verbruikt van het net, en 2000 terug levert aan het net, dan betaal je het verschil: 3000-2000 = 1000 kWh.

Wat is de huidige stand van zaken van deze regeling?

In 2017 wordt de regeling in Den Haag geëvalueerd. Tot 2020 blijft deze in de huidige vorm van kracht.

Wat gebeurt er daarna?

Mogelijk wordt de salderingsregeling aangepast omdat er steeds meer zonnepanelen worden geplaatst, en er steeds meer zonnestroom aan het net wordt terug geleverd als de zon flink schijnt. We gebruiken het net dus al buffer, en de salderingsregeling stimuleert dit. Maar stroom kun je niet parkeren of opslaan op het net, hierdoor ontstaat er onbalans in het net. Een uitdaging dus voor de netbeheerder. Er moet dus worden nagedacht hoe om te gaan het deze onbalans in het elektriciteitsnet.

Verdwijnt de salderingsregeling dan?

Nee, de regeling zal naar onze verwachting niet verdwijnen. De belangen van diverse partijen (overheid, energieleveranciers, eigenaren van zonnepanelen) zijn hiervoor veel te groot.

  • De overheid heeft zich gecommitteerd aan een energiedoelstelling (14% duurzame energie in 2020, 16% in 2023 en 100% in 2050 ). Deze doelstelling komt in gevaar als het salderen wordt afgeschaft. Energie is ook de motor van de maatschappij. De overheid bedenkt zich wel 3x voordat ze daarin grootschalige wijzigingen gaat aanbrengen, en zal daarom altijd kiezen voor een veilige en gefaseerde route van het ene model naar het andere model.
  • Hoewel met de verschuiving van centraal naar decentraal stroom opwekken, de positie van de energieleveranciers onder druk is komen te staan, hebben de energieleveranciers belang bij jou als klant. Ze willen geen klanten kwijt. Als de salderingsregeling verdwijnt, en de stroom die je aan het net levert niets oplevert, wordt het aantrekkelijk om deze zelf op te slaan in accu’s. En als dat goed werkt, waarom dan nog een abonnement bij de Nuon of Essent?
  • Inmiddels hebben vele huiseigenaren en MKB-ers geïnvesteerd in zonnepanelen, en dat aantal neemt dagelijks toe. Zij hebben bij de aanschaf een kosten-baten afweging gemaakt op basis van de huidige salderingsregeling. De afschaf van deze regeling zorgt ervoor dat huiseigenaren en MKB-ers gedupeerd raken omdat het langer duurt voordat zij hun zonnepanelen terug hebben verdient.
  • In veel meterkasten hangt nog een ouderwetse draaischijfmeter. Die kan of vooruit, of achteruit draaien. Bij het opmaken van de jaarnota kan je maar één meterstand doorgeven aan je stroomleverancier. Deze meter kan niet anders dan salderen! Zolang niet iedereen een slimme/digitale meter heeft kan de overheid de salderingsregeling zoals die in de huidige vorm wordt toegepast niet zomaar stoppen. Het zou zorgen voor ongelijkheid: “mijn buurman kan nog wel salderen, en ik niet meer”.

Terug naar nieuws