Initiatief indienen voor een groot zonneveld in gemeente Ede kan nog tot 1 mei.

Zonneveld in gemeente Ede

13 maart 2020

Gemeente Ede heeft eind februari een selectieprocedure gestart voor grote zonnevelden, groter dan 2 ha. Er stond al eerder een uitnodiging op de markt om te komen met initiatieven voor zonnevelden tot 2 ha. Deze uitnodiging heeft nauwelijks resultaat opgeleverd, maar de gemeente zag wel dat er belangstelling werd getoond voor de ontwikkeling van zonnevelden groter dan 2 ha vanwege de financiƫle haalbaarheid.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze doelstelling is ook te vinden in de Routekaart. Voor dit beleid heeft de Gemeente nu 32 hectare grond beschikbaar gesteld voor zonnevelden. Voor de invulling van deze hectares kunnen initiatiefnemers een plan indienen. Met dat plan kan er eerst nog een intakegesprek plaatsvinden om met de gemeente te overleggen. Het plan wordt dan aan de hand van de ‘Wind en zonnewijzer‘ doorgenomen en de gemeente geeft een toelichting op het verdere selectie- en planproces. Na 1 mei volgt een beoordelingsperiode van ongeveer 6 weken. In deze periode worden de initiatieven getoetst aan de ‘Wind en zonnewijzer, ruimtelijke kwaliteiten en wet- en regelgeving. Elk initiatief krijgt een cijfer toegekend en op basis daarvan wordt een ranglijst opgesteld. De beste initiatieven mogen verder worden uitgewerkt, er moet dan nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wilt u zelf grootschalig zonne-energie opwekken? Dan kunt u als inwoner van gemeente Ede, ondernemer of eigenaar van een maatschappelijke organisatie nog tot 1 mei 2020 uw initiatief indienen bij de gemeente.

Terug naar nieuws