Gunstig nieuws over afbouw salderingsregeling

Afbouwpad salderingsregeling

30 maart 2020

Het zat er al even aan te komen, maar nu is door minister Wiebes het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Hiermee is er duidelijkheid gekomen voor de woningbezitters die afgelopen jaren hebben geïnvesteerd of nog willen investeren.

De regeling gaat er als volgt uitzien, vanaf 2023 mogen eigenaren van zonnepanelen ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna er in het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent wordt gemaakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk nul is.

Dit is gunstiger dan het oorspronkelijke voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, daarin werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, te weten met 11 procent per jaar.

Met deze regeling blijft het zodoende interessant om te investeren in een zonnestroominstallatie en blijft de terugverdientijd binnen een termijn van circa 7 jaar.

Terug naar nieuws