Duurzame opwekking eigen energiebehoefte wordt als eis gesteld bij renovatie

Per 30 juni 2021 wordt het voor gebouweigenaren verplicht om bij renovaties te investeren in oplossingen voor het opwekken van hernieuwbare energie.

25 maart 2021

De verplichting vloeit voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II). Hierin is vastgelegd dat lidstaten een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moeten voorschrijven bij ingrijpende renovatie. De verplichting geldt wel alleen wanneer de verwarmings- of koelinstallatie(s) deel uitmaakt van de ingrijpende renovatie.

Naar aanleiding van Kamervragen van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis meldt minister Ollongren nu dat nog dit jaar de daadwerkelijke implementatie volgt van een eis voor een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. ‘De REDII bevat een verplichting voor lidstaten om een hoeveelheid hernieuwbare energie voor te schrijven bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie’, duidt Ollongren. ‘Voor een deel is deze verplichting al geïmplementeerd. Voor nieuwbouw geldt namelijk vanaf 1 januari 2021 een eis voor de minimumhoeveelheid hernieuwbare energie via het Besluit BENG. Voor ingrijpende renovatie is er op dit moment nog geen eis in de regelgeving opgenomen. Hiervoor volgt nog een wijzigingsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.’

Op grond van de herziene EU-richtlijn hernieuwbare energie geldt voor Nederland een uiterste implementatiedatum van 30 juni 2021. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 wil minister Ollongren daarom op 30 juni 2021 in werking laten treden.

In een toelichting op die wijziging schreef minister Ollongren al dat er verschillende technische oplossingen beschikbaar zijn om aan de minimumeis voor een hoeveelheid hernieuwbare energie te voldoen. Het is aan betrokken partijen, zoals projectontwikkelaars, gebouweigenaren en architecten, om invulling te geven aan de manier waarop voldaan wordt aan de verplichting.

 

Terug naar nieuws