Duurzaamheidslening: de bank werkt voor u, niet andersom

Stimuleringslening duurzaamheid

15 februari 2016

U kunt als woningeigenaar of Vereniging Van Eigenaren (VvE) in aanmerking komen voor een Stimuleringslening duurzaamheid. Ook maatschappelijke instellingen, zoals scholen, sportverenigingen en kerken, kunnen een lening aanvragen voor verduurzaming van hun accommodatie. Met de lening kunt u duurzaamheidsmaatregelen aan het gebouw betalen. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen in Ede op een gebouw.

Burgemeester en wethouders doen de eerste beoordeling (onder andere beoordeling voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen). De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (www.svn.nl) toetst vervolgens op kredietwaardigheid en verstrekt de lening.

U kunt de lening aanvragen als:

  • Eigenaar-bewoner van een bestaande woning in Ede.
  • Koper van een nieuwbouwwoning. Het moet dan gaat om een nieuwbouwwoning met een energieprestatie (EPC), die minimaal 25% beter is dan de wettelijke energieprestatie (volgens het rijks-Bouwbesluit).
  • Als organisatie (vereniging of stichting zonder winstoogmerk) met een maatschappelijk belang zoals bijvoorbeeld sport, welzijn, religie of onderwijs.

Het geld moet benut worden voor een van de in de regeling benoemde duurzaamheidsmaatregelen.

U wordt getoetst op kredietwaardigheid met onder andere een toets via het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. De volledige voorwaarden kunt u nalezen in de Stimuleringsregeling duurzaamheid Ede.

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het formulier:
Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid particulier.

Maatschappelijke instellingen maken gebruik van het formulier:
Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid maatschappelijke instellingen.

Terug naar nieuws