De SDE+ wordt SDE++

Wat is er nieuw in de SDE++?

27 mei 2020

Voorjaar 2020 was de laatste openstellingsronde van SDE+ in de vorm zoals we het kennen. Vanaf het najaar wordt de SDE+ verbreed onder de noemer SDE++. Deze regeling wil niet alleen de productie van duurzame energie stimuleren maar ook CO2-reducerende technieken, dit wil men doen door een gedeelte te vergoeden. Doel van deze verbreding is om kostenefficiënt de klimaatopgave in 2030 te halen.

Nieuw in de SDE++ zijn de CO2-emissiefactor en Emissiehandel ETS. Er komt een rangschikking op basis van kosten per vermeden ton CO2-emissies. Voor de technieken die elektriciteit gebruiken of opwekken om CO2 te reduceren wordt rekening gehouden met de verwachte effecten op de emissies. De Emissiehandel ETS is een voordeel voor de bedrijven die deelnemen aan het ETS. ETS is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om te corrigeren voor vermeden ETS-kosten of opbrengsten uit de verkoop van ETS-rechten omdat er anders een nadeel is voor niet-ETS-deelnemers.

Ook nieuw is de CO2-heffing, maar deze zal inde ronde in 2020 nog niet worden gecorrigeerd, omdat dit nog verder wordt uitgewerkt.

In 2020 zullen al veel nieuwe categorieën aan de SDE++ worden toegevoegd, maar in 2021 is het de bedoeling dat er nog meer categorieën worden meegeteld.

Er zijn dus wat veranderingen t.o.v. de oude SDE+, maar er blijven ook dingen hetzelfde. Wat blijft bijvoorbeeld is de gefaseerde openstelling op basis van subsidie-intensiteit, de concurrentie tussen de verschillende technieken en één budgetplafond voor alle categorieën. Er zijn 3 uitzonderingen die wel een deelplafond hebben. Dat is voor hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind, voor CCS (Carbon, Capture & Storage)en voor de kasuitgaven voor CO2-reducerende technieken in de industrie.

29 september om 9:00 staat de SDE++ open tot 22 oktober, in 4 fases, er is dan 5 miljard euro beschikbaar.

Terug naar nieuws